İnsan Kaynakları Politikamız

Röle Teknik, çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı stratejik amaç olarak benimsemiştir. Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Yeteneği Geliştirmek

Röle Teknik’te, çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de şirketin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Yeteneği Eğitmek

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik sunulur.

Şirketimizde kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür.

Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle şirket içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük güç şirket değerlerini benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlardır. İnsan kaynaklarının söz konusu hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve şirket olmanın getirdiği sinerjiden yararlanacak şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Performans Yönetimi

Röle Teknik’te performansın yönetilmesi temel yaklaşım olarak kabul edilir. Performans Yönetimi Sistemi; kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.

Performans Yönetimi Sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.

Performans değerlendirmesinde temel kriterler iş hedefleridir. Şirket için belirlenen hedefler; grup, kuruluş, bölüm ve birey düzeyine indirgenir. Kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılır.

Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlikler, çalışanın iş profili ile belirlenen temel sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışlardır.

Röle Teknik, çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim gereksinimlerini belirlemek, iş yapış şekillerini geliştirerek bireysel performansı ve takım performansını iyileştirmek, çalışanlara daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları sunabilmek için Yetkinlik Seti ve Yetkinlik değerlendirme metodolojisi kullanılır.

Her bir pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler belirlenerek, ilgili davranışlar tanımlanır ve çalışanlarla paylaşılır.

Yılda bir kez çalışanlar ile yetkinlik değerlendirme görüşmeleri yapılarak gelişmeye açık alanlar ve güçlü yönler belirlenir.

Yetkinlik değerlendirme sonuçları Gelişim Planlama Sistemi’ne girdi teşkil eder. Kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışanın ilgili yetkinliklerini geliştirmesi için yıllık planlamalar yapılır.

Yetenek Yönetimi

Röle Teknik’te her çalışan bir yetenek kabul edilir.

Şirketin, insan yönetimi alanında temel ilkelerinden biri insana yatırım yapılmasıdır.

İnsana yatırımda, yatırım kaynaklarının etkin kullanılabilmesi amacıyla, insan kaynağını yönetenlerin tümü tarafından aynı anlayışla uygulananan kurumsal bir kaynak yönetimi ve “önceliklendirme” sistematiği kullanılır.

Yetenek Yönetimi, şirketin gelecek nesillerini, gelecekteki iş liderlerini yetiştirmek amacıyla şirket genelinde koordine edilen, bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.

Röle Teknik’in insan yönetimi uygulamalarında, birey; bilgi, deneyim, yetkinlik, kişisel özellik ve bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alınır.

Hazır CV Yükle

Önceden hazırlamış olduğunuz bir CV'niz var ise yükleyebilir ya da aşağıdaki formu doldurarak CV'nizi oluşturabilirsiniz.
Sadece pdf,doc,docx,jpeg,png,ppt,pptx uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz.
Maksimum 10 MB boyutunda dosya yükleyebilirsiniz.

Kişisel Bilgiler

//

Genel Nitelikler

İş tanımına göre şirket aracı tahsis edilebilmektedir, bu amaçla talep edilmektedir

EĞİTİM BİLGİLERİ

İŞ DENEYİMİ

KURS VE SEMİNERLER

//

DİĞER

Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Tercihe bağlıdır