İNTERNET SİTESİ KULLANIMI KAPSAMINDA

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ ve GİZLİLİK

RÖLE TEKNİK ELEKTRİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 7352037219) (“Röle Teknik” veya “Şirket”) olarak, siz www.roleteknik.com.tr  (“Site”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“Kişisel verilerin korunması mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” ile internet sitemizin operasyonu kapsamında uyulması gereken genel ilkeler, kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

a.www.roleteknik.com.tr adresinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Röle Teknik, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verememektedir.

Röle Teknik, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Röle Teknik, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.

b. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu metin içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece Röle Teknik’e ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, Röle Teknik’in sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan Röle Teknik sorumlu tutulamaz. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Röle Teknik tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Buna bağlı olarak, www.roleteknik.com.tr adresinde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Röle Teknik sorumlu tutulamaz.

c. Yukarıda bahsi geçen durumlar Röle Teknik’in Türkiye distribütörü olarak hizmet verdiği TE Connectivity sitesine yapılabilecek yönlendirmeler için de geçerli olup Röle Teknik bu sitenin kullanılmasından/ziyaret edilmesinden doğabilecek hiçbir ihtilaftan sorumlu tutulamaz. Ürün tanıtımı amacıyla sıklıkla gerçekleştirilebilen yönlendirmeler, Röle Teknik’in internet sitesi üzerinden başka bir siteye geçilmesi sonucunu doğurduğundan bu maddenin b bendinde sayılan tüm sorumsuzluk beyanları geçerli olacaktır.

d. Site kullanımı sırasında kusuru ve sorumluluğu dışında, Röle Teknik’ten beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Röle Teknik ve/veya çalışanları sorumlu tutulamazlar.

e. Site içindeki faaliyetlerinizde Site’nin herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı peşinen kabul edersiniz.

Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk tamamen tarafınızda olup Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

f. Röle Teknik ile aranızda Site’nin kullanımı ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Röle Teknik’in defter, kayıt ve belgeleri ile dijital kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 1. Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
 2. Kalıcı Çerezler: Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse Site’nin çeşitli bölümleri kullanılamayabilecektir.
 3. Zorunlu Çerezler: Internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse Site’nin çeşitli bölümleri kullanılamayabilecektir.
 4. İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
 5. Performans Çerezleri: Site’nin geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin Site’yi nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespitinde kullanılır.
 6. Takip Çerezleri: Site’mizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.
 7. Hedef veya Reklam Çerezleri: Bu tür çerezler, Röle Teknik bilgisi doğrultusunda genellikle Site reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları; ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamaktan ibarettir.

İnternet sitemizde işlenen çerezler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için, “Site’de Yer Verdiğimiz Çerezler” başlığını inceleyebilirsiniz.

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız.  Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (örneğin olması durumunda oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması), Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak (örneğin olması durumunda Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması), Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (örneğin olması durumunda, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması) ile kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek (örneğin olması durumunda, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Teknik çerezler, Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, Site’nin size çalışır biçimde sunulabilmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 5/2/c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte iken diğer çerezler, Kanun’un m.5/2/f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve işbu Bilgilendirme kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki m.5/1 fıkrasında yer alan açık rıza onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.roleteknik.com.tr alan adı altında sunulan Site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerez Yönetimi ve Kullanımı

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlaveten;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
 • Röle Teknik, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Site’de Yer Verdiğimiz Çerezler

Çerez Adı Kaynak / Sağlayıcı İzahat Veri Yaşam Döngüsü
_lscache_vary roleteknik.com.tr Web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin sayfa açılış hızlarının arttırılması amacıyla kullanılır. 2 Yıl
_wpfuuid roleteknik.com.tr Bir kullanıcı, üzerinde bulunan WPForms (çevrimiçi form) içinde bulunan bir sayfalayıcı parçasında, kullanıcı kullanıcı bir WPForms çerezi (Evrensel Tanımı Üzerinde) mevcut kontrol edilir. Zaten bir tane yoksa, eklerimiz onlar için bir UUID şekeri oluşturacaktır. Bu şeker, herhangi bir kişisel bilgi veya giriş detayını içermez veya etmez. WPForms’un arka uç işleme için kullanılmakta olan bir sayı ve harf koleksiyonudur. 2 Yıl
Woodmart_cookies_1 roleteknik.com.tr Web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin sayfa açılış hızlarının arttırılması, javascript, css ve görsel elementlerin sonraki ziyaretlerde daha hızlı yüklenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. 1 Yıl
Wp-wpml_current_language roleteknik.com.tr Ziyaretçilerin tarayıcı dili, bölgesel konumu bilgileri tutularak ziyaretlerinde ilgili dile yönlendirilerek kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile kullanılır. 1 Yıl
Wordress_test_cookie roleteknik.com.tr Tarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini sınar. Oturum Süresi Boyunca
_ga Google Google Analytics – kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 2 Yıl
_gat_<property-id> Google Google Analytics – İstek hızını düşürmek için kullanılır. 10 Dakika
_gid Google Google Analytics- kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır 24 Saat
LOGIN_INFO Youtube Youtube- Gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır. 1,5 Yıl
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube Youtube- Gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır. 8 Ay
YSC Youtube Youtube- Gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır. Oturum Süresi Boyunca

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Röle Teknik tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez harici kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin sürece özgülenmiş aydınlatma metinleri uygun düştüğü yerde tarafınıza incelemeniz üzere sunulacaktır.

Bilgi Edinme Hakkınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Röle Teknik’e iletebilirsiniz. Bu kapsamda düzenlenmiş olan ve internet sitesinde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu inceleyebilirsiniz.

“İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca zaman zaman güncellenecektir. Bu metin 13.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.